上窰郊遊徑 大網仔路

路線:大網仔路 北潭涌自然教育徑 上 窰郊遊徑 西壩 簡介:上窰郊遊徑是一條比較輕鬆既郊遊路線,全段登山坡幅不大,沿住山腰而行,唯景色受大樹受阻,只有一小路段可以睇到風景,而上窰郊遊徑接住既北潭涌自然教育徑除左有紅樹林外,最大特色

作者: Glad_Hiking

上窰郊遊徑(英語: Sheung Yiu Country Trail )是香港的一條郊遊徑,位於新界 西貢東郊野公園內,全長4.2公里,由上窰走至萬宜水庫西壩全程需時約1.75小時。遊人需要沿著北潭涌自然教育徑步行約20分鐘走進起點,可以順道參觀上窰民俗文物館。

行山路線第二擊:上窰家樂徑 話咁快又到星期五! 黎緊個long weekend大家諗到去邊未呢? 可以參考下我地既行山路線,好好計劃一下幾日假期既行程~ 簡介:上窰郊遊徑位於西貢, 與北潭涌自然教育徑相連, 起點設於自然教育徑終站的上窰。

2/11/2019 · 【西貢行山路線:北潭涌、上窰郊遊徑、擺頭墩、萬宜坳、大枕蓋、鹿湖郊遊徑】在北潭涌出發,秋季周末的北潭涌傷健樂園常有賽事舉行,賽事更幾乎貫穿西貢所有正式山徑,但始終規模不算太大,而且時間問題,當然不會遇上其他參賽者。

書籤: 上窰 , 黃宜洲, 起子灣 ,曝罟灣, 上窰郊遊徑 從北潭涌沿大網仔路前行,跨過復興橋,即達北潭涌自然教育徑。教育徑的首站為「涌」,涌是指流出海的水道,而在潮漲時,海水卻又會倒流入河道,形成鹹淡水 交界的獨特生態環境,北潭涌的

第2站上窰古迹 漫步郊遊徑 很多駕車人士都喜歡驅車到北潭涌,把車輛停泊在這裏的大停車場,然後攜着背囊,越過禁區閘口,徒步到附近的上窰郊遊徑散步。先要沿着北潭路走約五分鐘,再沿右方的復興橋,越過北潭涌進入。

起點:上窰 終點:大網仔路 綜合難度 (1星) 長度 (1星) 時間 (1星) 坡度 (1星) 路面狀況 (1星) 上窰家樂徑資訊 該家樂徑與北潭涌自然教育徑相連,起點設於自然教育徑終站的上窰。遊人可在參觀上窰民俗文物館後,南行約200 米,左轉緩緩上山,該段路徑

由萬宜水庫西壩可以經麥理浩徑一段,行返出去北潭涌,又或者沿上窰郊遊徑 ,行返去北潭涌。 今次呢條路線,上落坡幅唔大,沿途中有樹蔭遮住,真係夏天行山郊遊好去處。 坐94號巴士-響北潭涌站落車跟住沿北潭涌自然教育徑起步

北潭涌集合起步, 過閘走大網仔路, 接上窰郊遊徑, 落起子灣, 至曝罟灣大隊上溯曝罟坑至上窰郊遊徑, 我偷雞行山路接上窰郊遊徑落西貢萬宜路(麥徑1段)等候大隊. 齊人過西壩, 壩尾落海邊中途接大蛇頂山腰郊遊徑至深篤5號澗口大休.

上窰郊遊徑資訊 自北潭涌自然教育徑起步,約20分鐘便抵教育徑終點,亦即本郊遊徑之起點,遊人可先參觀上窰民俗文物館及灰窰。 郊遊徑初段稍為陡斜,不久可見右方起子灣的海岸,稍遠則為黃宜洲及鹽田仔等小島,斬竹灣一帶的景色亦盡入眼簾。

起點:上窰 終點:大網仔路 綜合難度 (1星) 長度 (1星) 時間 (1星) 坡度 (1星) 路面狀況 (1星) 上窰家樂徑資訊 該家樂徑與北潭涌自然教育徑相連,起點設於自然教育徑終站的上窰。遊人可在參觀上窰民俗文物館後,南行約200 米,左轉緩緩上山,該段路徑

由萬宜水庫西壩可以經麥理浩徑一段,行返出去北潭涌,又或者沿上窰郊遊徑 ,行返去北潭涌。 今次呢條路線,上落坡幅唔大,沿途中有樹蔭遮住,真係夏天行山郊遊好去處。 坐94號巴士-響北潭涌站落車跟住沿北潭涌自然教育徑起步

北潭涌集合起步, 過閘走大網仔路, 接上窰郊遊徑, 落起子灣, 至曝罟灣大隊上溯曝罟坑至上窰郊遊徑, 我偷雞行山路接上窰郊遊徑落西貢萬宜路(麥徑1段)等候大隊. 齊人過西壩, 壩尾落海邊中途接大蛇頂山腰郊遊徑至深篤5號澗口大休.

上窰郊遊徑資訊 自北潭涌自然教育徑起步,約20分鐘便抵教育徑終點,亦即本郊遊徑之起點,遊人可先參觀上窰民俗文物館及灰窰。 郊遊徑初段稍為陡斜,不久可見右方起子灣的海岸,稍遠則為黃宜洲及鹽田仔等小島,斬竹灣一帶的景色亦盡入眼簾。

黃石碼頭、北潭凹、麥理浩夫人度假村、上窰村/上窰民俗文物館、北潭涌/北潭涌自然教育徑/上窰郊遊徑/保良局北潭涌渡假營、斬竹灣/竹盛苑/西貢烈士墓園、香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營、大網仔/香港外展訓練學校、西貢 96R

及後返回主徑,沿著灣畔徑,行走至南風灣營地。接上上窰郊遊徑後,右轉前往萬宜水庫主壩(西壩)。隨後踏上萬宜路左行至萬宜凹,再下走沿著大網仔路返回上窰完成旅程。

Tags : 上窰郊遊徑 元荃古道郊遊徑 地塘仔郊遊徑 戰地遺跡徑 新浪潭自然教育徑 行山徑 行山新手 概況:由東涌路伯公坳上,終點為地塘仔 。賣點:地塘仔有著名寶剎寶林寺,有多位藝人在此出家。而在寶林寺再上,步行約1.5小時,可到昂坪

黃石碼頭、北潭凹、麥理浩夫人度假村、上窰村/上窰民俗文物館、北潭涌/北潭涌自然教育徑/上窰郊遊徑/保良局北潭涌渡假營、斬竹灣/竹盛苑/西貢烈士墓園、香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營、大網仔/香港外展訓練學校、西貢 96R

大網仔路 22.4 114.3238333333333 萬宜路 22.393 114.3311666666667 上窰郊遊徑 22.38133333333333 114.3356666666667 遠眺萬宜水庫

麥理浩徑第一段的起點在北潭路與大網仔路的交匯處,該處豎立著地圖資料牌。路線沿著大網仔路上走,不久便會抵達萬宜凹的迴旋處。沿著右方平緩的萬宜路前進(左方的西灣路可通往西灣亭),便可看見香港儲水量最大的萬宜水庫。

8/3/2018 · 明明係上窰郊遊徑, 點解話經上窰家樂徑, 時間有啲唔同, 家樂徑同郊遊徑終點差成兩公里呀. 家樂徑終點大網仔路, 而郊遊徑終點西貢萬宜路. 北潭涌起步家樂徑行晒要一個半鐘, 去西覇兜個圈3公里半, 大約一個鐘, 行返北潭涌, 一個鐘半鐘,總共四個鐘.

黃石碼頭、北潭凹、麥理浩夫人度假村、上窰村/上窰民俗文物館、北潭涌/北潭涌自然教育徑/上窰郊遊徑/保良局北潭涌渡假營、斬竹灣/竹盛苑/西貢烈士墓園、香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營、大網仔/香港外展訓練學校、西貢 96R

路線:上窰 民俗文物館 起子灣村 曝罟灣 上窰郊遊徑 萬宜路 簡介:曝罟灣是一條幾隱蔽既路線,大部分路段都係小路,不過曝罟灣海堤相當靚,加上日落時份散,同戀人去完全有浪瀑氣氛,絕對值得一去。

上回匆匆來過上窰的曝署灣, 今回再來一次完整的, 沿上窰郊遊徑而行, 北潭涌起步, 西壩完結 ~ 上回的介紹 : HK : 隱世漁灣 .半月堤圍 之 曝罟灣 沿上窰郊遊徑而行, 先到達上窰民俗文物館, 聽下導賞員的生鬼而詳細的講解, 都真係學左唔少野架 !

由 浪 徑 起 至 黃 竹 灣 的 一 段 大 網 仔 路 , 路 旁 闢 設 了 不 少 燒 烤 場 地 , 方 便 小 團 體 及 家 庭 使 用 , 而 北 潭 涌 及 海 下 亦 有 相 關 設 施 。 在 北 潭 涌 的 「 傷 健 樂 園 」 , 更 設 有 特 別 為 有 興 趣 郊 遊 及 燒 烤 的 傷 健 人 士

北潭涌 – 上窰郊遊徑 – 元五墳 – 西壩 – 大蛇灣 – 北丫 – 糧船灣萬宜路散隊 梁啟明 地圖 高度圖 2015年06月14日 北潭涌 – 太墩 – 長山 – 斬竹灣 – 大網仔路

西貢94號巴士總站> 94號巴士>上窰> 北潭涌自然教育徑> 上窰民俗文物館> 起子灣> 曝罟灣半月形堤堰> 岸邊泥徑> 南風灣營地>上窰郊遊徑西北行> 上山泥徑> 擺頭墩(204m)南脊> *下山泥徑> 少年領袖訓練營> 萬宜路> 萬宜坳> 大網仔路> 鯽魚湖站> 94號巴士

於上窰下車後,沿大網仔路﹝麥理浩徑﹞除除上走至涼亭前萬宜路路口的迴旋處,於左後方的斜坡有水泥梯級登上大枕蓋。踏上梯級後不久即接上泥徑,及後沿山脊而上,初段較為陡峭。途中可俯視萬宜水庫及滘西洲一帶的景色,經過幾個丘陵起伏的山坡

路轉向下,走落斜坡,便到營地的路牌。 走出南風灣營地的通道。 其實主徑應該在這個牌後面 既下著雨,又沒有乾淨的位置小休,大家便離開營地,到上窰郊遊徑。已經走過崎嶇的荒徑,之後的路易走得多了。 上到上窰郊遊徑。轉右去西壩。 行山人多不喜走車

北潭涌集合起步, 過閘走大網仔路, 接上窰郊遊徑, 落起子灣, 至曝罟灣大隊上溯曝罟坑至上窰郊遊徑, 我偷雞行山路接上窰郊遊徑落西貢萬宜路(麥徑1段)等候大隊. 齊人過西壩, 壩尾落海邊中途接大蛇頂山腰郊遊徑至深篤5號澗口大休.

北潭涌集合起步, 過閘走大網仔路, 接上窰郊遊徑, 落起子灣, 至曝罟灣大隊上溯曝罟坑至上窰郊遊徑, 我偷雞行山路接上窰郊遊徑落西貢萬宜路(麥徑1段)等候大隊. 齊人過西壩, 壩尾落海邊中途接大蛇頂山腰郊遊徑至深篤5號澗口大休.

 · PDF 檔案

上窰郊遊徑 上窰 西貢萬宜路 南大嶼郊遊徑 南山 塘福引水道 大欖涌郊遊徑 馬鞍崗護理員站崗 吉慶橋 上窰家樂徑 上窰 大網仔路 大美督家樂徑 大美督 大美督 大帽山家樂徑 扶輪公園 扶輪公園 大潭家樂徑 大潭水塘道近陽明山莊 大潭水塘道近大潭上

接下來便前往擺頭墩,行大約十分鐘會跨越一條小溪,之後一個分叉路口轉左,轉右是穿林往西壩,路程都甚遠的,也可參看【上窰 曝罟灣】。上大石梯級才是正確,然後會接回平坦山徑,很快又接上上窰郊遊徑。

又係時侯計劃 2019 年賽事吧! 推介番 2019 年 2 月 23 日舉行的西貢 50 公里, 這個由 Action Asia Events 主辦的 50 公里系列賽 (香港站) 賽事,西貢是最後一站, 由北潭涌香港傷健樂園起步, 遊勻西貢最靚景, 包括幾個最美沙灘如浪茄、大灣、鹹田等以及多條靚

15年10月18日參與老友行蹤大蛇灣活動,順道記錄上窰郊遊徑的資料並作介紹。 上窰郊遊徑入口在山上,要路經上窰家樂徑,或北潭涌自然教育徑才能前往,今次選擇經北潭涌自然教育徑,因可順道參觀上窰

那時我們就計劃下次再遊北潭涌時,可以計劃走其他路線。因此今次的路線由北潭涌自然 教育徑出發,經上窰民俗文物館(另文介紹),再轉到上窰家樂徑,於麥理浩徑的起點離開,最後沿大網仔路回到北潭涌

18/11/2018 · 之後是非常輕鬆的路段,先轉左往西壩的方向行,前往萬宜路途中會經過上窰郊遊徑,西壩也會變得愈來愈近,西壩之下就是創興水上活動中心。大約行20分鐘便來到萬宜路,右邊就是西壩,可走過去行一轉欣賞一下風景。

麥理浩徑第一段 (北潭涌 – 浪茄) 頗為易行,全段起伏不大,惟全長 10.6 公里,請預備充裕糧水。於上窰下車後,可根據路牌指示前行,於分岔路右轉入大網仔路。起點處有一刻着「麥理浩徑起點」的木柱,遊人可沿馬路旁的行人路緩緩上斜約一公里至

路程 6.5公里 需時 2小時 補給點 北潭涌小食亭 (沒有中途補給) 上窰郊遊徑入口的發記士多 退出路線 可略過起子灣小碼頭不走或經上窰家樂徑前往大網仔路乘車離開。 難度 4級 [初級路線] 短評 先參觀上窰的古文物,然後沿小徑前往起子灣,途中發現了一

郊遊徑至淡水灣前轉入澗上溯淡水灣坑左支. 窮源離澗穿林回落郊遊徑. 至深篤灣坑轉入坑上溯少少接坑邊山路至山坳, 隱徑落麥徑1段(西貢萬宜路), 過萬宜西壩, 至大網仔路斜坡底一燒烤場下午茶. 茶後沿大網仔路落接入北潭路至94號巴士鰂魚湖站候車 20110421